Bãi bỏ những chính sách gây khó xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo thông tư này, toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, bao gồm: Thông tư số 35 hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, Thông tư 118 hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện và Thông tư 10 về việc miễn thuế nhập khẩu đổi với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo đều bãi bỏ.

Sở dĩ bỏ như vậy là Bộ Tài chính muốn đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Hiện nay, theo Bộ Tài chính, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính còn 987 thủ tục hành chính. Bộ Tài chính sẽ tiếp tiếp tục cắt giảm trên 140 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính nếu phương án này hợp lý vì hiện nay đang xem xét, cân nhắc.

Than nhập khẩu từ Trung Quốc

Cũng liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó dự kiến cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trước đó, giai đoạn 2011-2015,  nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 thủ tục hành chính và đơn giản hóa đối với 962 thủ tục hành chính. Đến cuối năm 2015, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa còn lại 1045 thủ tục hành chính.

Từ năm 2016 đến ngày 2/10/2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 888 thủ tục hành chính.

DUY HƯNG

Theo thegioitiepthi.vn

Từ khóa : chính sách, xuất nhập khẩu