Pháp luật Việt Nam chưa tuân thủ 4 cam kết về sở hữu trí tuệ trong EV-FTA

(DĐDN) – Kết quả rà soát của VCCI cho thấy, còn 4 cam kết mà pháp luật Việt Nam chưa tuân thủ về sở hữu trí tuệ trong EV-FTA. Tuy nhiên, đây chỉ là các quy định rất chi tiết mà pháp luật Việt Nam hiện chưa ghi nhận chứ không phải những chế định hay vấn đề lớn về pháp luật.

Hội thảo Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong EVFTA

Ngày 1/3, tại Hà Nội, VCCI với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong EV-FTA nhằm lấy ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia cho Dự thảo Kết quả Rà soát mà VCCI đã thực hiện.

Theo kết quả rà soát trên, pháp luật Việt Nam hiện hành đã tương thích với đa số các cam kết về sở hữu trí tuệ trong EV-FTA ở cả 3 chế định lớn của Chương này, là các nguyên tắc chung về bảo hộ sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn bảo hộ sở hữu trí tuệ và các yêu cầu về biện pháp thực thi tại biên giới.

Khi thực thi EV-FTA, đối với các nghĩa vụ “đã tương thích” này, về nguyên tắc,Việt Nam sẽ không phải điều chỉnh, sửa đổi hay bổ sung bất kỳ nội dung nào của các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, các chuyên gia của VCCI lưu ý rằng, rất nhiều nghĩa vụ trong EV-FTA không chỉ bao gồm nghĩa vụ bảo hộ mà còn là yêu cầu bảo hộ “đầy đủ” và “hiệu quả”. Trong khi đó, thực tế thực thi bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt Nam có nhiều bất cập, và mức độ hiệu quả còn ở khá xa so với yêu cầu.

Nhóm nghiên cứu rà soát của VCCI khuyến nghị các cơ quan có thẩm quyền tập trung vào công tác thực thi trên thực tiễn để đảm bảo thi hành hiệu quả các nghĩa vụ mà pháp luật Việt Nam “đã tương thích”.

Bên cạnh đó, kết quả rà soát cho thấy hiện còn 4 cam kết mà pháp luật Việt Nam chưa tuân thủ, bao gồm: Quyền độc quyền công bố đến công chúng của người biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình; Quy trình và cách thức bảo hộ đối với 169 chỉ dẫn địa lý của EU liệt kê trong EV-FTA; Cam kết bù đắp thời hạn sáng chế dược phẩm cho những chậm trễ trong cấp phép lưu hành; và Nguyên tắc suy đoán về quyền của người có tên trên tác phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của VCCI, đây chỉ là các quy định rất chi tiết mà pháp luật Việt Nam hiện chưa ghi nhận chứ không phải những chế định hay vấn đề lớn về pháp luật.

Kết quả rà soát cũng chỉ ra một nhóm tương đối các cam kết trong EV-FTA mà pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã có quy định nhưng chưa hoàn toàn tương thích. Nhóm này bao gồm: Một số quyền phải ghi nhận đối với người biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi âm, ghi hình; Một số biện pháp bảo hộ chi tiết nhằm chống lại hành vi xâm phạm các biện pháp kỹ thuật bảo vệ quyền hay các thông tin quản lý quyền; Một số tiêu chuẩn bảo hộ mới đối với kiểu dáng công nghiệp; Một số yêu cầu tăng cường thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong triển khai các biện pháp dân sự trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với các trường hợp pháp luật Việt Nam chưa tuân thủ hoặc không tương thích một phần với cam kết EV-FTA, nhóm nghiên cứu của VCCI đề xuất cần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung pháp luật chung áp dụng cho mọi chủ thể thay vì xây dựng một văn bản riêng chỉ áp dụng cho EU. Quan trọng hơn, cần tăng cường công tác thực thi để đảm bảo tính nghiêm minh của các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và tuân thủ một cách thực chất các cam kết EV-FTA.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), khi rà soát, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng, vấn đề khó khăn không phải là pháp luật hiện tại mà là việc thực thi vì nếu so sánh với các tiêu chuẩn bảo hộ trong các cam kết thì pháp luật Việt Nam hầu hết đã tương thích, chỉ còn một số cần điều chỉnh. Vấn đề cần quan tâm là hầu hết các cam kết trong EV- FTA đều yêu cầu bảo hộ ở mức hiệu quả, thích đáng, tức là rất mạnh vào việc thực thi những quy định trên thực tế.

Bà Trang cho rằng, giải pháp để thực hiện vấn đề nêu trên là triển khai rà soát việc thực thi. Điều này không chỉ giúp kiểm tra việc thực thi ở hiện trạng mà còn có thể giúp rà soát năng lực trong tương lai của việc thực thi, sau đó có những biện pháp điều chỉnh hiệu quả thực thi, hiệu quả trên thực tế năng lực của cán bộ thực thi, các chủ thể có liên quan, cũng như những cơ chế có liên quan.

Theo Hoàng Sang (enternews.vn)

Từ khóa : EV-FTA