Hợp đồng FIDIC- hiểu để áp dụng hiệu quả cho doanh nhân và người sử dụng

Mới đây, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã phối hợp với Cục Công tác Phía Nam Bộ Xây Dựng và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) cùng tổ chức hội thảo “ Hợp đồng FIDIC- hiểu để áp dụng hiệu quả cho doanh nhân và người sử dụng”, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ những cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp xây dựng, các luật sư và giới truyền thông.

Hội thảo xoay quanh những nội dung chính như Tổng quan về các mẫu hợp đồng FIDIC và áp dụng tại VN;  các tranh chấp Hợp đồng FIDIC thường gặp; ban phân xử tranh chấp theo Hợp đồng FIDIC- lựa chọn như thế nào cho phù hợp với VN; sử dụng Hợp đồng FIDIC trong hợp đồng đối tác công tư.

Theo ông Trần hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC: số lượng tranh chấp xây dựng đưa ra giải quyết bằng trọng tài tại VIAC và hòa giải tại Trung tâm Hòa Giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC đang ngày càng tăng, với những vụ tranh chấp có giá trị lớn và độ phức tạp ngày càng cao - VIAC đã gặp các hợp đồng tranh chấp sử dụng mẫu FIDIC quyển Bạc và quyển Đỏ với trị giá tranh chấp thường ở mức 100 triệu USD và cao nhất là 250 triệu USD.

Theo Ngày Mới Saigon

Từ khóa : FIDIC, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, VIAC