Sai Gon 3 Capital thâu tóm Bông Bạch Tuyết với giá 19.100 đồng/cổ phiếu

(CL&CS) - Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 (Sai Gon 3 Capital) muốn thâu tóm CTCP Bông Bạch Tuyết. Sai Gon 3 Capital sẽ thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Bông Bạch Tuyết với giá 19.100 đồng/cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

Trong tháng 6 vừa qua, Bông Bạch Tuyết phát hành hành riêng lẻ 2,96 triệu cổ phiếu với 18.500 đồng/cổ phiếu. Hai pháp nhân là Sai Gon 3 Capital và CTCP Dệt may Gia Định (Giditexco) đã mua lần lượt 1.581.999 cổ phiếu và 1.378.001 cổ phiếu.

Bông Bạch Tuyết thu về gần 54,76 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, 10 tỷ đồng dùng cải tạo nhà xưởng, 20 tỷ đồng dùng mua nguyên vật liệu, 4,45 tỷ đồng trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, 6,31 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động khác và 14 tỷ đồng để trả nợ vay.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Bông Bạch Tuyết tăng từ 68,4 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng, tương đương 9,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, Giditexco sở hữu 35% (3.430.001 cổ phiếu), Sai Gon 3 Capital sở hữu 23,99% (2.351.359 cổ phiếu), CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC) sở hữu 9,53% (933.800 cổ phiếu) và các cổ đông khác sở hữu 31,48% (3.084.840 cổ phiếu).

Được biết, Sai Gon 3 Capital là công ty mẹ của TCSC với tỷ lệ sở hữu 69,13% (24.886.200 cổ phiếu).

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Bông Bạch Tuyết đã không thông qua việc nhóm Sai Gon 3 Capital và những người có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Do đó, ngày 18/9 nhóm Sai Gon 3 Capital thực hiện đăng ký chào mua 1.712.841 cổ phiếu, tương đương 17,48% vốn điều lệ của Bông Bạch Tuyết để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%. Nếu giao dịch chào mua thành công, Sai Gon 3 Capital sở hữu 41,47% (4.064.200 cổ phiếu) còn TCSC sở hữu 9,53% (933.800 cổ phiếu).

Giá chào mua cổ phiếu BBT của Bông Bạch Tuyết là 19.100 đồng. Để thực hiện giao dịch này, Sai Gon 3 Capital cần chi gần 33 tỷ đồng.

Sai Gon 3 Capital cho biết công ty chưa có kế hoạch thay đổi hoạt động kinh doanh Bông Bạch Tuyết sau khi nâng tỷ lệ sở hữu.

Hiện nay, Bông Bạch Tuyết chưa công bố báo cáo tài chính quý 1 cũng như quý 2 năm 2020. Năm 2019, công ty thực hiện 109 tỷ đồng doanh thu, 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tại thời điểm 31/12/2019, công ty còn lỗ lũy kế 52 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 99 tỷ đồng.

 Nguyễn Như

Theo www.chatluongvacuocsong.vn

Từ khóa : Sai Gon 3 Capital, thâu tóm, Bông Bạch Tuyết