Tăng mạnh số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau dịch Covid- 19

(thegioitiepthi.vn) - Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 11/2020 tăng mạnh so với tháng 10/2020 nhờ các chính sách hậu Covid-19 của Chính phủ.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2020, cả nước có gần 13,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới ( tăng 7,3% so với tháng trước) với số vốn đăng ký là 284,8 nghìn tỷ đồng (tăng 72%) và số lao động đăng ký là 119,7 nghìn lao động (tăng 65,3%).

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2020 tăng mạnh so với tháng trước. Ảnh minh họa: IT

Đồng thời, cả nước còn còn có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê cho biết, do Chính phủ thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đang chuyển biến tích cực.

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái) với tổng số vốn đăng ký là 1.878,9 nghìn tỷ đồng (tăng 19,3%) và tổng số lao động đăng ký là 970 nghìn lao động (giảm 14,7%).

Đồng thời, còn có 40,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với năm ngoái, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên gần 165,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Ngoài ra, có gần 93,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi tháng có 15 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động và có 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo thegioitiepthi.vn

Từ khóa : doanh nghiệp hoạt động trở lại, sau dịch Covid- 19