Đồng Nai: Giữ vững top 10 tỉnh có chỉ số thương mại điện tử dẫn đầu năm 2024

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai phấn đấu tiếp tục giữ vững chỉ số xếp hạng thương mại điện tử của tỉnh nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu trong cả nước.

Ngày 18/3, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Đồng Nai phấn đấu top 10 tỉnh có chỉ số thương mại điện tử dẫn đầu cả nước

Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; ứng dụng công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh phong trào ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi ứng dụng thương mại điện tử. Huy động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đầu tư hạ tầng thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Trong đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh là lực lượng nòng cốt triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong khi nhà nước đóng vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi trường cho thương mại điện tử phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua thương mại điện tử.

Tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, tạo động lực phát triển cho thương mại điện tử của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng chủ lực của tỉnh, các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như nông sản tiêu biểu, thực phẩm chế biến, sản phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu,…

Trong năm 2024, tỉnh Đồng Nai phấn đấu tiếp tục giữ vững chỉ số xếp hạng thương mại điện tử của tỉnh nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu trong cả nước Việt Nam. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai có ít nhất 80 thương nhân tham gia hoạt động.

Hỗ trợ trên 50% chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh có website quảng bá thương hiệu sản phẩm và thông tin đơn vị; đồng thời tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai. Hỗ trợ hơn 1.000 lượt cán bộ quản lý nhà nước, thương nhân, học sinh, sinh viên, cá nhân trên địa bàn tỉnh được trực tiếp tham dự các chương trình hội nghị, hội thảo, diễn dàn, tập huấn, bồi dưỡng về thương mại điện tử, triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối năm 2023, Sở đã hỗ trợ 40 gian hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện kinh doanh trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai (ecdn.vn) với 300 sản phẩm, trong đó có 90 sản phẩm OCOP.

Nguyễn Ngọc
Theo Báo Công Thương Điện Tử (congthuong.vn)

Từ khóa : Đồng Nai, chỉ số thương mại điện tử